Lös Problemet I Kapitel 5. Komprimera Flera Delsystem.

Du kanske stöter på ett fel som säger att kapitel 5 kollapsar flera delsystem. Tja, det finns olika sätt att bli av med det här problemet, så vi kommer att följa det snart.

[Löst] Din dator går långsamt. Klicka här för att ladda ner.

Kapitel 5. Minska blockschemat med flera med hjälp av delsystem. Metoder för omvandling och stor förlust följer.Vattenfall för

Rekommendera berättelser

Förhandscitat

Kapitelöversikt 5. Förkortning associerad med flera delsystemflödesscheman – Transformations- och transformationsmetoder • • • • • • •

Parallell kaskadformkonstruktion…. Feedback
Signalflödesdiagram Signalflödesritningar av tillståndsekvationer Alternativa filutrymmesrepresentationer i tillstånd? likhetstransformationer? Control Systems Engineering, fjärde upplagan, Norman S. Nise. 2004 copyright © av Wiley john Sons &. Allt juridiskt förbehållet.

diagram Wedge Components på uppdrag av Stationary Linear System

Control Engineering, Systems, fjärde upplagan, Norman S. Nise, 2006, Copyright © John Wiley & Sounds. Alla rättigheter reserverade.

Paralleller
Delsystem
Ekvivalent överföringsfunktion
Styrteknik
Fjärde upplagan av Norman S. Nise copyright 2004 Författare © John Wiley & Sons. Förklaringar reserverade.
Regelbearbetning

Tekniska undertryckningssystemCopyright 2004 Copyright 2004 © Huvudsakligen John Wiley & Sons. Alla kommunala friheter reserverade.
Laddar
i Cascade Systems

Styrsystem Norman S. Nise fjärde tekniska utgåvan 2007 Copyright © & john Wiley Sons. Alla rättigheter förbehålles.

Förenklad återkopplingsmodell;

( es) = R( C s) – (​s) H ( s)

( es) är lika med

C ( s) G( s)

ekvivalent kontinuerlig position

Öppen slinga överföringsfunktion innebär loopförstärkning = G(s)H(s ) Systemteknik Management, Norman S. Nise fjärde upplagan Copyright 2004. Via © Wiley john Sons &. Alla rättigheter förbehålls.

exempel
Control Systems Design fjärde upplagan Norman S. Nise Copyright 2004 © av Wiley Sons bob &. Alla rättigheter reserverade.

Fler exempel
?
Control Systems Engineering 4th Edition Norman S av. Nise 2004 Copyright John © Wiley Sons & Only. Alla rättigheter reserverade.

Förkortat flödesschema Exempel (1) **

Systems Engineering fjärde upplagan Norman på S. Nise Copyright © 2004 till Wiley john Sons &. Alla avgifter reserverade.

Reduktionsblockdiagramscenario (2)

Kontrollteknik, system kvartal 2:a upplagan i S norman. Nise Copyright © 2004 John Wiley & Sons. Alla rättigheter reserverade.

Exempel:
Styrteknik,
Systems Norman S. Nise fjärde upplagan Copyright 2004 © John av Wiley & Sons. Allt skydd är reserverat. Bild P5.4. System > Kontroller, fjärde upplagan, Norman S. Nise Copyright © 2004 John Wiley & Sons. Alla rättigheter reserverade.

Komponenter för signalflödesdiagram

System

Signal

Ansluta system så att du signalerar
Definitioner
1 ) Branch : Enkelriktad segment 2) Knut 3) Bana 4) Slinga – Metod: Kontaktlösa styrsystem, fjärde upplagan, Norman S. Nise. Copyright 2004 © av John Wiley Sons &. Alla rättigheter förbehålls.

Exempel på signalflödesindexdiagram egenskap 1) Systemnoder
2) Cascading
Systemnoder
Jämförbara
3) Feedback set noder

Hantering Systems Fourth Industrial, av Norman S. Nise Copyright 2004 © av John wiley Sons &. Alla rättigheter förbehållna. Figur 5.18. Alla rättigheter reserverade.

Historik angående en signalkrets:. datorsystemnod; B. signalflödesdiagram; C. Signal Block Diagram
av Simple
Control Engineering, system fjärde upplagan Norman medan S. Nise Copyright 2004 © av just John Wiley Sons &. Alla rättigheter förbehållna.

Förkortat Kapitel 5 av typen Multiple Subsystem Flödesscheman Systemanalys ännu Feedback i Signal Flow Graph Design – Aspekter – Mason’s Rule

Control Systems Engineering, fjärde upplagan Norman S. Nise Copyright 2004 © John Wiley & Sons. Alla friheter reserverade.

Ett exempel på motivation

Ett system med 2 ingångar kombinerat med därför 2 utgångar

Control Engineering, Process Fjärde upplagan Norman S. Nise Copyright By 2004 © John Wylie Sokhn och . Allt skydd enligt lagen förbehålls.

Mason Regler Definitioner Loop Gain: Produkten av vinsten förknippade grenarna som hittas genom att korsa en absolut väg som börjar vid en överföring till en nod och slutar placerad på samma nod där flödesriktningen för genomgången utan din egen signal inkluderar mer än snabbare jämfört med vad någon annan nod. Direkt vägförstärkning: Den resulterande produkten som erhålls genom att korsa vägen som leder från ingångsjacknoden till genomströmningsnoden associerad med flödessignaldiagrammet i typen av riktning för flödessignalerna. Beröringsfria loopar: loopar som inte har gemensamma noder. Behåll non-touching loopar: Gain Producerar loopar skapade av icke-berörande ringar som tas två, tre eller fler åt gången samtidigt. Mason’s Rule: Överföringsfunktionen C(s) som studeras till R(s) av systemet som orsakar signalflödesdiagrammet är: kontrollantal vägar Tk är lika med hur utdelningen av det k:te direkta spåret † betyder 1- н£ Cykelförtjäning + н £ Profit non-touching loop, ledd två åt gången – Σ Vinster utan loop beröring tas tre åt gången, + Σ kontaktlös loop vinner fyra erövringar åt gången….∆k ∆- = Σ Loopförstärkning förhållanden ∆, under vilka kommer den k:te direkta vägen att drabbas. Med andra ord, ∆k byggs upp eftersom ∆ eliminerar de främre cirklarna som vidrör k:n på vår främre stege. T†

kapitel 5 reduktion av flera delsystem

Har din dator gått långsamt? Reimage är den enda programvaran som kan fixa ett stort antal Windows-relaterade problem.